Background Image

امروز: پنجشنبه, ۲۱ آذر ۱۳۹۸

همکاری در زمینه خرید

این بخش از فعالیت‌های شرکت، ارائه خدمات در خصوص خرید تجهیزات و لوازم مورد نیاز شرکت‌ها و بازرگانان بوده و هدف این بخش، کاهش هزینه‌ها و مشکلات تحمیلی به شرکت جهت انتخاب تجهیزات مناسب در زمان مناسب می‌باشد.
این شرکت با دارا بودن بخش‌های مالی و حقوقی و کارشناسان مجرب و باسابقه در زمینه خرید، توانایی ارائه خدمات به مشتریان در کوتاه‌ترین زمان و کم‌ترین هزینه و همچنین بهترین کیفیت را دارد.

  دفاتر ما:

عمان : اسكله شناص و مسقط
٠٠٩٦٨٩١١٠٥٣٣٣ - ٠٠٩٦٨٩١١٠٨٣٣٣ - ٠٠٩٨٩١٧٩٧٦٥٣٧١

ايران:
بندرعباس : خيابان امام موسي صدر ، ساختمان مالكي ، طبقه چهارم . شركت كوروش ساحل بندر
بندرعباس: بلوار امام خميني، مجتمع تجاری اداری عرفان، طبقه 4، واحد 51
٠٩١٧١٥٧٦٦٠٦ - ٠٩٣٠٩٢٣٠٩٥٣

نماينده در اسكله جاسك: ٠٩١٧١٩٧٦٤٦٦

نماينده در كشور قطر: ٠٠٩٧٤٥٠٤٠٥٣٧١

نماينده در كويت: 0096599042331