Background Image

امروز: پنجشنبه, ۲۱ آذر ۱۳۹۸

همکاری در زمینه فروش

گروه بازرگانی دوست علی زاده با در اختیار داشتن زیرساخت‌های مناسب در زمینه فروش، از جمله کارشناسان مجرب بازاریابی،‌ امور مالی و امور حقوقی جهت ارائه محصولات شرکت‌ها و بازرگانان،‌ مشغول به فعالیت می‌باشد.
در راستای کاهش هزینه‌های بخش بازرگانی که بیشترین دغدغه اصلی شرکت‌ها و بازرگانان عزیز می‌باشد، این شرکت با استفاده از نیروهای متخصص، توانایی ارائه خدمات بازرگانی به مشتریان عزیز را دارد و حتی  در بخش بزرگ‌تر، به عنوان هم‌پا و همکار تجار و شرکت‌ها، می‌تواند جایگزین مناسبی برای بخش بازرگانی آنها باشد.

  دفاتر ما:

عمان : اسكله شناص و مسقط
٠٠٩٦٨٩١١٠٥٣٣٣ - ٠٠٩٦٨٩١١٠٨٣٣٣ - ٠٠٩٨٩١٧٩٧٦٥٣٧١

ايران:
بندرعباس : خيابان امام موسي صدر ، ساختمان مالكي ، طبقه چهارم . شركت كوروش ساحل بندر
بندرعباس: بلوار امام خميني، مجتمع تجاری اداری عرفان، طبقه 4، واحد 51
٠٩١٧١٥٧٦٦٠٦ - ٠٩٣٠٩٢٣٠٩٥٣

نماينده در اسكله جاسك: ٠٩١٧١٩٧٦٤٦٦

نماينده در كشور قطر: ٠٠٩٧٤٥٠٤٠٥٣٧١

نماينده در كويت: 0096599042331